NL | FR                             Dernières modifications: Saturday 04 April 2020 16:33

Historique du club

ASSA Section Athletique Renaix werd op januari 1920 als atletiekvereniging erkend door de Ligue Belge d'Athlétisme. De club was een onderdeel van de Association Sportive Renaisienne waar het voetbal als eerste sport gold, naast tennis, kaatsen, schermen, turnen en basket.
De Duitse bezettingstroepen van de Eerste Wereldoorlog liggen onrechtstreeks aan de basis van de atletieksport in onze stad. De Duitsers hadden in Ronse immers een rustplaats voor de vermoeide troepen. Om hun conditie op peil te houden, beoefenden de soldaten de atletieksport. Op de terreinen van de familie Neckebroeck, een paardenpiste gesitueerd aan de Ovide Decrolylaan en de woonwijk Scheldekouter, zag de Ronsese jeugd de eerste kiemen van de atletieksport groeien.
Na de wereldbrand maakten een aantal overtuigden werk van de stichting van een echte club. Pioniers René Lejeune, Jean Bouchez, de gebroeders Debuysscher, Georges Vandille, Paul Herla en anderen hadden de steun van de financiers Jean Pessemier, Maurice Vandewiele en Louis Vangrootenbruel.
In 1920 was het dan zover: Athletic ASSA werd geboren.
De eerste Ronsenaar die Belgisch kampioen werd, was nochtans geen ASSA-atleet. Ook op Park Lagache bestond immers een atletiekafdeling en die kreeg in de figuur van verspringer Julien-Joseph Lehouck deze primeur. De man werd in 1944 als weerstander opgehangen in Breendonk. ASSA Ronse kende aanvankelijk moeilijke jaren. De bestuursleden kwamen en gingen. Om een voorbeeld te geven van de bestuurlijke handelingen: op 13 april 1922 werd secretaris Roger Bockstael gevraagd 20 frank te storten voor 10 aangevraagde vergunningen.
Maar van echte activiteit valt in de jaren 1923-1924 weinig of niets te bespeuren.
Dat verbetert in 1925, met tal van leden die worden afgeschreven, maar evenveel die zich bij de club voegen. ASSA houdt vele meetings in interne kring en doorloopt een periode van kinderziektes. Eind juli 1925 lijkt men klaar voor het grotere werk: een meeting met de beste clubs van die tijd in het Vandewielestadion. Maar de problemen blijven zich opstapelen. Symptomatisch mag de niet-betaling heten van een rekening van 95 frank. De vraag tot betaling dateert van 31 december 1926 en het zal duren tot april 1927 en een dreiging tot uitsluiting vooraleer er reactie komt. In mei 1928 komt er een kentering ten goede. Onder het voorzitterschap van Maurice Vanden Weygaerden, neemt Paul Herla het secretariaat waar en dat helpt om vele praktische problemen op te lossen. Alhoewel. De zomermeeting Challenge Louis Van Grootenbruel, voorzien op 29 juli 1928, wordt eerst naar twee andere data verschoven om dan uiteindelijk toch op de eerste datum plaats te vinden. Improvisatie troef.
Echt lekker loopt het ook niet binnen de Association Sportive Renaisienne, waar voetballers en atleten mekaar eerder jennen dan helpen. Het eerste Nederlands bij ASSA komt er trouwens in deze context aan in juni 1929 als "het selectie komiteit alle football spelers aanspoort zooveel mogelyk de oefeningen bij te wonen van onzen vriend Maurice Vanden Weygaerden, leraar in lichaamsoefeningen". In datzelfde jaar, op 4 augustus, wordt een grote meeting georganiseerd met op het programma een "traction à la corde inter-usines", (touwtrekken tussen verschillende fabrieksploegen) met onder meer de teams van Debaets, Delacroix, Depourcq, Ganseman-Demyttenaere, Pessemier, Vande Wiele en Vangrootenbruel.
1931 luidde de zwanenzang van Athletic ASSA's eerste periode in. Voorzitter Maurice Vanden Wygaerden verhuisde uit Ronse, secretaris Paul Herla overleed en de spurter Georges Hoebeke werd getransfereerd naar Union Saint-Gilloise. Het was het begin van een rampperiode met in 1932 een serie conflicten met de nationale Ligue d'Athlétisme. Die dreigde ermee de club te schrappen van de lijsten wegens niet-betaling van gelden en de daarmee gepaard gaande boetes.
De meningsverschillen, gevolgen van communicatiestoornissen en misverstanden, werden uitgeklaard en er rees weer hoop toen Raoul Hantson zich op 19 mei als secretaris aanmeldde bij de bond. Op 4 juni werd het nieuwe bestuur met voorzitter Georges Vandille geïnstalleerd. Daags nadien al leverde een herboren ASSA-ploeg knappe prestaties op een meeting in Berchem. Maar amper vier dagen later kwam de eerste ontgoocheling: voorzitter Vandille aanvaardde het voorzitterschap toch maar niet "pour des raisons que je vous expliquerez lors d'une prochaine rencontre..."
Niet getreurd echter: Georges Hoebeke kwam op 21 juni 1932 terug van Union Saint-Gilloise. Het was het laatste zonnestraaltje voor een duistere tijd met andermaal financiële problemen, dreigende schorsingen en ... het huwelijk van secretaris Raoul Hantson.
De huwelijkse staat bracht hem meer gelukkige ogenblikken dan zijn ASSA-engagement. Wat moest gebeuren, gebeurde dan ook. Begin mei 1937 gooide de secretaris de handschoen neer en op 10 mei van dat jaar bevestigde de atletiekbond dat ASR Athlétique dood was.


Athletic ASSA Ronse gesticht in 1939 Voorzitter Valére Aelvoet met de atleten van het eerste uur; vlnr: Jacques Delplanche - voorzitter Valére Aelvoet - Marius Vanhoutte - Georges Nicaise - Marcel Dubois - Georges Ruyffelaere - Robert De Beyter - Gilbert Deworm - Henri De Buysscher - Urbain De Beyter - Firmin Vandenbroere - Eudore Delem - Victor De Smeyter - Marcel Vandenbroere.

De heropstanding

De atletiekdroom die was uiteengespat, bleef bij een aantal getrouwen leven. Maar de onrust voor de Tweede Wereldoorlog verhinderde een snelle wedergeboorte. Zodra de eerste bezettingsmaanden voorbij waren, groeide echter de gedachte aan heropstarten. Op 19 oktober 1940 brak het grote moment aan: voor een grote schare ASSA-getrouwen werd Athletic ASSA Renaix boven de doopvont gehouden.
Valère Aelvoet werd de nieuwe voorzitter, al had men die functie voorbehouden voor Georges Debuysscher die evenwel weigerde "pour des raisons justifiées". We citeren verder de namen van ondervoorzitter Marcel Cocquyt, secretaris Georges Vandille, adjunct-secretaris en penningmeester Robert De Beyter en bestuursleden Georges Debuysscher, Henri Debuysscher, Eudore Delem, Louis Noterman en Willy Goeffers.


1942 Atletiekmeeting op ASSA vlnr staande: Albert Noël (met speer) - René Herla (discuswerper) Truye - Leon Noterman & Robert Deworm (als weerstander gesneuveld in Wodecq 05.09.1944)
gehurkt: Marius Vanhoutte - Louis Noterman - Germain Vanceunebroeck & Maurice Ruyffelaere.


1942 Athletic ASSA op La Gantoise vlnr staande: Germain
Vanceunebroeck - Henri Debuysscher Urbain Debeyter - Léon
Noterman - Georges Vandille (junior) - Eudore Delem - Truye - Georges
Debuysscher geknield: Louis Noterman - Robert Debeyter - André
Carlier - Marius Vanhoutte

Niet alles liep in de eerste periode van een leien dakje. Robert De Beyter nam in december 1940 ontslag en in maart 1941 volgden Willy Goeffers en Georges Vandille. Er was een meningsverschil ontstaan tijdens een ... voetbalwedstrijd.
Aan atletiek wou men nochtans ook doen, bijvoorbeeld tijdens de rust van de voetbalwedstrijd ASSA-Racing Tournai van 27 maart 1941. De voorziene 1000 meter ging echter niet door wegens gebrek aan atleten. "Manque de dévouement et de discipline" stond er in het volgende verslag. Op 8 april was de heraansluiting bij de Belgische atletiekbond een feit. Het bestuur was toen verder uitgebreid en Roger Vercruyssen nam het secretariaat waar. Op 6 mei 1941 werden de nieuwe statuten voorgesteld en aanvaard. Fernand Goditiabois werd erevoorzitter en men organiseerde een "poule intime", een competitie voorbehouden voor ASSA-atleten. De daaropvolgende algemene vergadering van 17 mei in café de la Gare bij Francois Noterman bevestigde de gemaakte afspraak en maakte melding van een bedrag van 1.323,45 frank in kas.


1942 - Pistemeeting op ASSA Ronse Athletic ASSA Team: vlnr Staande; bovenste rij: Urbain Debeyter - Eudore Delem - Germain Vanceunebroeck - Marius Vanhoutte - Henri Debuysscher; geknield middenrij - Eddy Desmet (rechts); zittend onderste rij: Maurice Ruyffelaere, Georges Nicaise en Robert Debeyter

In een verslag van 23 september 1941 wordt voor het eerst de naam Marcel Vandewattyne vermeld, toen nog lid van ASV Oudenaarde. Naar aanleiding van een meeting van ASSA op 28 september wordt geschreven: "Une gerbe aux couleurs de l'ASSA sera remise au champion Vandewattyne..." Die de voorbode wordt van menig succes in rood-witte kleuren.
Een jaar later, op 21 juli 1942, komt de transfer van Vandewattyne van Oudenaarde naar Ronse ter sprake. Vanwege een beroep tegen deze overgang, in oktober 42, werd die verdaagd. Op 4 november 1943 was het zover. De Ronsese klasbak was weer thuis.
Er liep trouwens al eens meer wat mis. Atleet Robert Deworm werd in februari 1943 voor 2 trainingen de toegang tot de sessies "culture physique" ontzegd "suite aux gamineries dont ce dernier était l'auteur..."
Heuglijk nieuws komt er daarentegen in januari van datzelfde jaar: de eerste Cross des Flandres werd gehouden met vijf wedstrijden op het programma. Bij de junioren won Oudenaardenaar Marcel Vandewattyne.
Overigens viel het in oorlogstijden niet altijd mee om zich te verplaatsen naar een meeting. De ASSA-atleten deden dat per trein of met de fiets en ooit zelfs eens met de tram. Afwezig zijn, blijkt overigens een vergrijp te zijn waar men bij ASSA niet mee kon lachen. Zo werden Urbain en Robert De Beyter samen met Louis Noterman in mei 1944 ter orde geroepen omdat ze forfait hadden gegeven voor een meeting in Avelgem. De boosdoeners riepen regen in als excuus, maar dat werd niet aanvaard "vu qu'au moment du départ il ne pleuvait pas."

Bevrijd

De oorlog had intussen zijn tol geëist, zowel bij ASSA, als bij andere verenigingen. Vele leden werden weggevoerd en kwamen nooit meer terug. Na de bevrijding werden de slachtoffers van de wereldbrand herdacht, zeer zeker ook de ASSA-leden die in de bevrijdingsdagen sneuvelden in Wodecq, nabij Ronse, onder de laatste Duitse kogels. ASSA hernam de activiteiten in een bevrijd land en kende in het kielzog van Marcel Vandewattyne een grote bloei. Tal van jongelui sloten zich aan. In Ellezelles werd een onderafdeling van ASSA opgericht en ook in Vloesbergen groeide de atletieksport onder ASSA-impuls. Ook de Cross der Vlaanderen, tweemaal op rij afgelast omwille van de toenmalige oorlogsdreiging, vond weer plaats met bij de senioren Marcel Vandewattyne als winnaar. Het was voor Marcel het begin van een zegebulletin dat geen einde leek te kennen. Zo richtte men bij ASSA in 1946 een Oslo-fonds op om de atleet te helpen zijn selectie voor deze wedstrijd te bekostigen. In maart '47 trok men dan weer met een bus naar Parijs om er te supporteren voor Vandewattyne die er deelnam aan de Landencross. Maar ook kleine twisten bleven in het clubleven hun plaats behouden. Op 5 november werd beslist te verhuizen uit het café de la Gare, op aandringen van de uitbaatster zelf. Café Concordia in de Abeelstraat, uitgebaat door de familie Baert, kreeg de meerderheid van de stemmen, tot groot ongenoegen van erevoorzitter Remi Desmet die meedeelde geen enkele bijeenkomst meer te zullen bijwonen indien men zijn intrek nam in dit café.


René Herla, Belgisch kampioen discus Albert Noël, Belgisch kampioen
speerwerpen.


ASSA's discuswerper en Belgisch Kampioen René Herla tijdens een
wedstrijd in 1944. Let op de discusring: er was nog geen verharde
ondergrond, men stond op het gras en er was geen kooi.

Overigens had ASSA intussen nog meer Belgische kampioenen naast de toen al legendarische Vandewattyne, in de figuur van bijvoorbeeld Rene Herla, nationaal kampioen discuswerpen. Dat Athletic ASSA iets vertegenwoordigde in de nationale atletiek, bleek in 1948 ter gelegenheid van de eerste naoorlogse Olympische Spelen in Londen. De Olympische vlam kwam vanuit Griekenland door Ronse. In de vroege ochtend van 27 juli brachten Alphonse Huyghe, José Deriemaecker, Urbain De Beyter en André Bauwens, elk over een afstand van 3 km, de heilige vlam, doorheen onze stad. Op die Olympische Spelen liep Marcel Vandewattyne de finale van de 5000 m waarbij hij als negende eindigde. Landgenoot Gaston Reiff werd winnaar en versloeg onder mee Emile Zatopek. Ondanks deze mooie resultaten trad er een zekere apathie op in de bestuursmiddens. Voorzitter Valère Aelvoet bijvoorbeeld moest op 4 juli 1949 vaststellen dat hij en hij alleen was komen opdagen voor de bestuursvergadering en uitte daarover zijn diep "mécontentement". En René Herla zag zich genoodzaakt om een tijdelijke transfer aan te vragen naar Schaarbeek, omdat ASSA zich niet inschreef voor de interclubkampioenschappen tijdens de zomer van 1950, Nog andere ASSA-atleten volgden zijn voorbeeld.

Sterke ploeg

De bestuurlijke zwakte werd gecompenseerd door het aantrekken van trainer Demilt die een zeer sterke ploeg veld- en fondlopers vormde rond Marcel Vandewattyne. We citeren de namen van José Deriemaecker, André Spileers, Edmond Cromphaut, Denis Deman, Paul Duthye en Denis Jouret. Dit team behaalde meerdere nationale en internationale successen in het spoor van boegbeeld Vandewattyne, die in 1952 Belgisch crosskampioen werd, tweede eindigde in de Landencross, achter de Noord-Afrikaanse Fransman Alain Mimouin, en in Helsinki deelnam aan de Olympische Spelen waar hij 22e eindigde op de 10.000 m. Het jaar 1954 was op enkele vlakken historisch: de tiende editie van de Cross der Vlaanderen vond plaats en voor de zevende keer won Vandewattyne. Ghislain Blanquart, in het shirt van ASV Oudenaarde (!!) nam er voor het eerst aan deel en in maart won ASSA voor het eerst de Belgische interclubtitel in de cross bij de senioren heren. In februari `55 deden ze dat nog eens over. "Satisfaction unanime" concludeerde men in de bestuursverslagen ... En dan hebben we het nog niet gehad over de overgang in november van dat jaar van Ghislain Blanquart van Oudenaarde naar Ronse.

Verruiming

Begin 1956 verhuisde ASSA van café Concordia naar Auberge Saint-Sébastien van uitbater Urbain De Beyter en meteen onderging ook het bestuur wijzigingen. Ghislain Blanquart deed zijn intrede samen met Jacques Hooreman en Pierre Hooreman, Ook de gewezen voorzitter van ASV Oudenaarde Jozef Hoffmann verhuisde, samen met een aantal atleten naar Ronse. Het senioren team vierde inmiddels een nieuwe, vierde Belgische interclubtitel op de cross: Vandewattyne was toe aan zijn zesde gouden plak.
Het crossteam van ASSA, een graag geziene gast op vermaarde internationale crossen, bestond toen uit Marcel Vandewattyne, Denis Jouret, Raymond Vandenborre, José Deriemaecker, André Spileers, Edmond Cromphaut, Ghislain Blanquart, Paul Duthye, Roland Schiettecatte, Lucien Bijl, Roger D'Haeyer, Michel Deschrijver en André Roman.


11 april 1957 - ASSA Cross Team in Sombreffe vlnr.: staande: André Roman - René Van Overmeeren - André Spileers - Guy Craye - Edmond Cromphout - Lucien Bijl - Ghislain Blanquart; zittend: H. Ratti - Etienne Despiegeleer - Abdon Pauwels - Michel Deschrijver


15 mei 1958 - Izegem - Interclub (Schifting) ASSA Team Mannen; vlnr, Marcel Boudringhien André Spileers - Denis Jouret - Raymond Vandenborre - Marcel Vandewattyne - André Lameyse - Edmond Cromphout en Debecker;
geknield: Charles Dorchy - Roger D'Hauer - Paul Duthye - Ghislain Blanquart - José Deriemaecker2 augustus 1958 - Heizel Stadion Belgisch kampioenschap alle
categorieën 10.000m. Eerste drie van ASSA: 1e Marcel
Vandewattyne (nr 3) - 2e Denis Jouret (nr 9) - 3e Edmond
Cromphout (nr 1)


24 november 1958 - Athletic ASSA bestuur met de sponsor "Garage d'Hoolaeghe - Debiesme"; vlnr: staande bovenste rij van 4: Georges Mastin (bestuurslid) - Jacques Hooreman (bestuurslid), ? & Jean Masure.
middenrij: Mevr Debecker - Dhr. Debecker (nieuw bestuurslid) - Pierre Hooreman (bestuurslid) Joseph Hoffmann (provinciaal voorzitter - 2e onder-voorzitter) Julien Brocquelaire (1e onder-voorzitter) - Roger Van Overmeire (bestuurslid) - Ghislain Blanquart (hulpsecretaris) - Michel Schiettecatte (bestuurslid) - Roger Vercruyssen (secretaris) Julien d'Hoolaghe met daarachter Marcel Debiesme, ?, ?

De binnenlandse verplaatsingen gebeurden vaak met de bestelwagens van welmenende sponsors zoals Armand Mores, Remi D'haeyer en brocanteur Maes. 1958 werd niet enkel het jaar van de wereldexpo op de Heizel, maar ook dat van Raymond Vandenborre. Hij eindigde tweede in de Cross der Vlaanderen, editie 13, en werd Belgisch kampioen veldlopen in Waregem voor zijn teamgenoot en vriend Marcel Vandewattyne. Ghislain Blanquart zorgde voor een ander exploot. Hij nam als eerste ASSA-atleet deel aan het snelwandelen en werd meteen geselecteerd voor het wereldkampioenschap 15 km met de nationale PTT-ploeg.
Roodwit gekleurd was het podium op de nationale kampioenschappen 10.000 m op de Heizel: Marcel Vandewattyne won, Denis Jouret eindigde tweede en Edmond Cromphaut werd derde: een volledig ASSA-podium, een unicum. De snelwandelwedstrijd op de Heizel ter gelegenheid van de wereldexpo zag ook een ASSA-winnaar: Ghislain Blanquart. Indrukwekkend in 1958 was evenzeer de prestatie van de toen 16-jarige André Roman die welgeteld 200 opeenvolgende wedstrijden won.


Flobecq; vlnr: Jacques Hooreman - André Bourlez - Marcel Vandewattyne - Ghislain Blanquart - Denis Jouret - ? - André Lameyse - Raymond Vandenborre - Secretaris Roger Vercruyssen en bestuurslid Cyriel Vanheddegem

Dat het de Ronsese club voor de wind ging, bewijzen drie feitjes uit 1959: de heren senioren werden voor de zesde opeenvolgende maal Belgisch crosskampioen, het bestuur werd uitgebreid tot 14 leden én men nam, na 10 jaar afwezigheid, opnieuw deel aan de interclubkampioenschappen op de piste. Op 28 juni van dat jaar vond een nieuwe primeur plaats: op de ASSA-meeting werd een 10 km-wedstrijd snelwandelen georganiseerd. De Oudenaardse atleet Joël Vanderhaeghen won.

Gloriejaren

Athletic ASSA gaf in het begin van de jaren '60 blijk van veel dynamiek. De gevestigde waarden bleven overeind en het bestuur nam allerhande initiatieven. Zo werd op 16 september 1961 het eerste Laureatenfeest gehouden in café Bruul bij Henri Deliveyne. In oktober werd een bal georganiseerd in zaal Harmonie. Marcel Vandewattyne bewees dat hij ook in de eindejaarsperiode op scherp stond: hij won tussen Kerstmis en nieuwjaar de Sint-Sylvester Corrida van Rabat. Begin '62 had het bestuur andere zorgen. Er diende van lokaal veranderd te worden: de meerderheid koos voor café Clement in de Politiekegevangenenstraat.


ASSA team in de cross van Le Mans (Frankrijk) december 1961, vlnr: Claude Delcourt - Roger Detollenaere - Edmond Cromphout - Ghislain Blanquart - Georges Caillau - Marcel Vandewattyne - Paul Duthye & Denis Jouret


Bestuur juli 1964, vlnr: staande: Roger Van Overmeire - Remi Dubois - Marcel Vandewattyne - Hubert Deras - hulpsecretaris Ghislain Blanquart;
zittend: Ondervoorzitter - Joseph Hoffman Voorzitter Julien Brocquelaire - Secretaris Roger Vercruysse & penningmeester Marcel Udringhien.

Marcel Vandewattyne kwam intussen een rijzende jonge ster tegen: Gaston Roelants won de 17e Cross der Vlaanderen én de Landencross, telkens vóór de Ronsese atleet. In april opende Chalet ASSA de deuren, de nieuwe thuis voor de ASSA-verenigingen, ook al bleef ASSA voorlopig in café Clement.
Ghislain Blanquart begon na het pisteseizoen van 1962 met het "boekje met de beste ASSA-prestaties", een naslagwerkje waarin alle records van de club staan opgetekend. In 1963 en 1964 wijzigde het bestuur. Marcel Ansellin werd erevoorzitter, Julien Brocquelaire werd voorzitter in opvolging van Valere Aelvoet die sukkelde met zijn gezondheid en in feite de leiding over de club al sedert einde '62 had overgedragen aan zijn opvolger. Ook in 1964 werd beslist om te beginnen met een clubblad waarvan het allereerste nummer verscheen in juli 1964. Het is sedertdien zonder onderbreking blijven verschijnen. Een rijzende ster manifesteerde zich steeds nadrukkelijker: Eddy Vanbutsele vestigde een nieuw Belgisch scholierenrecord op de 3000 m tijdens de jeugdinterland Nederland-België. Ghislain Blanquart, uitgever van het maandblad, ontwierp begin '65 het ASSA-logo dat het vroegere A.S.R.-logo moest vervangen. Het bevat de vijf Olympische ringen, de dubbele arend van de stad Ronse, een eikenblad (symbool van kracht), een palmblad (symbool van overwinning) en de Olympische vlam. Ook in 1965 geraakte Marcel Vandewattyne zowaar in het Guinnes Book of Records. Hij werd 20 maal op rij geselecteerd voor de Landencross: een ongeëvenaard record. Geen Ronsenaar buiten Marcel kan overigens zeggen dat hij in het Record Book staat... Ondertussen werd Marcel ook nog ereburger van de stad Hannut.


Na één van zijn overwinningen in de cross van Hannuit (1959) wordt
Marcel Vandewattyne gefeliciteerd door Kroonprins Albert. Vandewattyne
werd Ereburger van Hannuit.


ASSA team "interclub" Roeselare 10 mei 1965 vlnr: staande Marcel Vandewattyne - Denis Jouret - Willy Van Opbroeck - Ghislain Blanquart;
gehurkt: Claude Delcourt - Georges Caillau & Paul Duthye.

Het was meteen de laatste selectie want in maart van dat jaar liep de topatleet van ASSA zijn afscheidscross: de 20e Cross der Vlaanderen. Marcel eindigde zesde. Bij de scholieren was de overwinning voor een zekere Willy Polleunis. Een fantasietje kon er nog altijd af bij Vandewattyne. Op 8 mei liep hij in Eeklo in zijn eentje een 3000 meter tegen een aflossingsploeg bestaande uit zes atleten. Marcel won... 1965 was het jaar waarin het ASSA-bestuur tweetalig werd. André Vanden Eede volgde Roger Vercruyssen op als secretaris en Marcel Boudringhien werd voorzitter in plaats van de Franstalige Julien Brocquelaire.

Sintelbaan

Merkwaardigheden tekenen het verenigingsleven. Op 26 februari '66 werd in café Clement door de stedelijke mandatarissen een huldiging georganiseerd voor Eddy Vanbutsele en dat naar aanleiding van zijn Oost-Vlaamse crosstitel bij de junioren. Athletic ASSA was niet aanwezig want men had vergeten de club van Eddy uit te nodigen... Of wat dacht u hiervan ? Op 23 april '66 hield ASSA een groot bal in Local Unique op de Grote Markt. Het orkest "The Swallows" kwam niet opdagen en stuurde in de plaats een alternatief bandje. Na afrekening bleef er geen 100 frank over in de kas. Nog in '66 verhuisde ASSA definitief naar Chalet ASSA voor de vergaderingen en bijeenkomsten én men maakte werk van een sintelbaan rond het voetbalveld. Verschillende ASSA-bestuursleden stonden borg voor het financiële aspect van de zaak. In afwachting van de realisatie van de sintelbaan organiseerde Ghislain Blanquart een "Dwars door Ronse snelwandelen" met start en aankomst in de Pelgrimstraat. Voor het eerst verleende ASSA daar medewerking aan een loopwedstrijd voor vrouwen. Van ASSA namen deel: Monique Vanden Eede, Maggy Debunderie, Jocelyne Mincke, Claudine Hoogstoel, Nadine Hoogstoel en Nadine Fourneau.


22 oktober 1966 - "Dwars door Ronse snelwandelen" Ghislain Blanquart Belgisch recordhouder 10 KM op de piste in actie. (Belg. Record: 45.27. - Kortrijk 10.04.1965)


28 mei 1967 - Vlierzele - Interclub jongens - ASSA scholierenteam verbeterden het ASSA Record scholieren 4 x 100m in 47.2, vlnr Bernard Vanderkimpen - Bernard Goetgeluck - Jean-Claude Holvoet & Bertrand Detemmerman


28 mei 1967 - Vlierzele - interclub jongens - ASSA kadettenteam 4 x 80m,
vlnr: Jean-Paul D'Hondt - Noël Vanovertveldt - Eddy Vunck - Marc Devleesschauwer


December 1968 - ontvangst op het stadhuis van Ronse, vlnr: Eddy
Vanbutsele (deelnemer olympische spelen Mexico 1968 - 3000 m steeple) -
Denis Jouret - Marcel Vandewattyne - Burgemeester Marcel Vanderhaeghen -
Johan Boudringhien - Voorzitter Marcel Boudringhien - Julien Devos
(Belg. Kamp.) secretaris Ghislain Blanquart - ondervoorzitter en voorzitter
van het provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen Joseph Hoffmann


April 1969 - "De eerste vrouwelijke ASSA atleten", vlnr: staande: Secretaris/trainer
Ghislain Blanquart - Christine Hoogstoel - Martin Laurier - Claudine Hoogstoel -
Daisy Hantson & Nadine Hoogstoel; gehurkt: Sonja Laurier - Sonja Deprez -
Michèle Delobel - Ingrid Boulaert & Annick Baeke


ASSA Kadetten Meisjes ploeg "Belgische kampioenen cross 1970" in Vilvoorde,
vlnr: Secretaris/trainer Ghislain Blanquart - Rita Anssens - Nadine Hoogstoel - Claudine Hoogstoel - Sonia Deprez - Frangoise Foucart en Voorzitter Marcel Boudringhien


6 november 1971 Athletic ASSA Bestuur, vlnr Etienne Despiegeleer - Denis Jouret - Secretaris Ghislain Blanquart - André Spileers. Ondervoorzitter en provinciaal voorzitter Jozef Hoffmann - Marcel Vanschoorisse - Voorzitter Marcel Boudringhien - Roland Vanbutsele - Erevoorzitter Roland Vanschoorisse - Verzorger Julien Laemont

Eind augustus '67 was de sintelbaan afgewerkt en kon een eerste meeting worden gehouden. Ze vond plaats op 27 september in de avonduren.
In 1968 werd bij ASSA een onderafdeling bij de Belgische Arbeiderssport Atletiek Federatie opgericht luisterend naar de naam Sport & Loisirs Renaix. Later werd de naam Sport & Ontspanning Ronse.
In datzelfde jaar 1968 werd Eddy Van Butsele als tweede ASSA-atleet geselecteerd voor de Olympische Spelen in Mexico. Hij zou er deelnemen aan de 3000 m steeple.
Secretaris André Vanden Eede nam in de zomer van 1968 ontslag. Men spoorde Ghislain Blanquart aan om de fakkel over te nemen maar die stelde als voorwaarde dat men zou starten met een damesafdeling. Na wikken en wegen stemde het bestuur daarmee in.
"Eindelijk", stond er te lezen in het ASSA-maandblad van december 1968. Een vrouwenploeg en een sintelbaan, het was druk geweest bij ASSA. Om de herinnering levendig te houden en om voorzitter Marcel Boudringhien te eren, riep secretaris Ghislain Blanquart de "ronde van de voorzitter" in het leven. Sinds 3 mei 1969 wordt jaarlijks in de lente één ronde van de ASSA-piste tegen het uurwerk gelopen. De eerste winnaars waren Etienne Van Nieuwenhuyze (44.8) en Nadine Hoogstoel (58.2).

Vlag

Op 22 februari 1970 organiseerde ASSA de 24e Cross der Vlaanderen met als winnaar bij de heren seniors Miel Puttemans, voor Eddy Van Butsele. Diezelfde dag werd de meisjes kadettenploeg van ASSA Belgisch kampioen interclub in het veldlopen. Het ging om het allereerste kampioenschap van die aard en vond plaats in Vilvoorde. De meisjes die dat exploot realiseerden, waren de zusjes Claudine en Nadine Hoogstoel, Sonia Deprez, Rita Hanssens en Francoise Foucart.
Dit was een gelegenheid om te vlaggen, ware het niet dat ASSA er nog geen had. Op een bijeenkomst in oktober 1946 had toenmalig erevoorzitter Remi Desmet het wel eens voorgesteld, maar daar was het dan ook bij gebleven. Ghislain Blanquart gooide het plan opnieuw ter tafel in 1970 en dit keer met succes.
Met het succes van de ASSA-dames in gedachten, werd op 6 december 1970 een eerste damescross georganiseerd in het Vandewielestadion. De winnares werd Francine Peyskens van ASV Oudenaarde.
1970 was een jaar van grote veranderingen in de atletieksport. De eerste kunststofpistes werden aangelegd en de eisen van de atleten tegenover de organisatoren werden steeds hoger. Dat zou invloed hebben op de toekomst van de Cross der Vlaanderen.
De editie van 1971 was er één zonder grote namen, maar met een grote schare subtoppers. Bij de ASSA-jeugd lieten Jean-Jacques Vanden Eede, Guy Blanquart en Patrick Deliveyne zich opmerken. Vier atleten van ASSA werden door de Belgische Arbeidersploeg opgeroepen voor de Hapoel Games in Israel in mei 1971. Jean-Jacques Vanden Eede, Paul Schiettecatte, Claudy Jouret en Ghislain Blanquart begaven zich naar het toen zeer onrustige Midden-Oosten waar een delegatie werd ontvangen op het stadhuis van Jeruzalem.
En reizen was in trek bij de ASSA-atleten. In augustus '71 trok scholier Anne-Marie Vandeputte met een klein hartje naar Piatigorsk in het midden van de Kaukasus. Op 15 augustus won ze daar de 100 en de 200 m. Een sterke prestatie die werd aangevuld met een Oost-Vlaamse titel kort na haar terugkeer. In de schijnwerpers stonden ook de nationale recordhouder op de triatlon bij de miniemen, Eric Caulier en de seniorenploeg veldlopen bij de mannen die Oost-Vlaams kampioen werd. De namen: Denis en Claudy Jouret, Julien Devos, Didier Sercu en Hans Verbauwhede. Er werd tevens beslist om de damescross te laten plaatsvinden op 11 november. Een groot succes bleek dat die eerste keer niet: er kwamen vier senioren aan de start en Rita T'Sjoen van Oudenaarde won.
De eigenlijke Cross der Vlaanderen, voor de mannen, werd in maart '72 gelopen op een nieuw parcours. Rondom het Vandewielestadion was dat niet meer mogelijk vanwege werken aan de straat en de bouw van een nieuwe scholencampus. Er werd verhuisd naar de Viermaartlaan en de oude spoorwegbedding die zich daar bevindt. Herman Mignon won bij de senioren.
In datzelfde jaar '72 was ASSA-trainster en -atlete Marie-Paule Balcaen als stagiaire aanwezig op de Olympische Spelen van München waar een Palestijns commando een bloedbad aanrichtte. Begin 1973 werd werk gemaakt van de aanleg van een nieuwe rubcordpiste in het Vandewielestadion. Opnieuw tastten milde schenkers in de geldbeugel, want het werd moeilijker en moeilijker om het clubleven overeind te houden. De Cross der Vlaanderen bijvoorbeeld werd nog uitsluitend georganiseerd voor de vrouwen.


19 augustus 1973 - Lokeren interclub pupillen & miniemen jongens & meisjes,
vlnr, bovenaan: Dirk Siau - secretaris/trainer Ghislain Blanquart - bestuurslid Eric Tanghe - Carine Vandendaele Carla Deroeck - Robert Biebuyck - Joseline Debeys;
middenrij: Yves Fieuw - Patrick Biebuyck - Guy Blanquart - Patrick Deliveyne - Philippe Vallez - Jean-Pierre Cornet - Jerry Dejaegher - Martine Provost - Marleen Vanderkimpen - Nadine Lippens; geknield: Johan Clement - Bernard Aelvoet - Dominique Lemaitre - Annick Richard - Anne-Marie Aelbrecht - Pascale Verstraeten - Linda Anno - Patrick Tanghe

Mooie momenten bleven er nog voldoende: een T-dansant in zaal Apollo ten voordele van de rubcordpiste en de uitreiking van een gouden medaille voor sportverdienste voor Marcel Vandewattyne, verleend door het ministerie van Nationale Opvoeding en BLOSO. Het was inmiddels wachten op de nieuwe rubcordpiste. De werken startten in de zomer van `73 maar lagen door faling van de aannemer maandenlang stil. Pas een eind in 1974 was het eindelijk zover. De nieuwe piste miste haar effect niet. Secretaris Ghislain Blanquart mocht tientallen nieuwe inschrijvingen noteren.

De openingsmeeting vond plaats op 11 augustus 1974. Een week later trok een ASSA-groepje op stage naar de Sovjet-Republiek Litouwen, waar in de hoofdstad Vilnius werd verbroederd met de Sovjet-atleten. Meer nog, de atleten werden ontvangen op het Kremlin in Moskou, waar Ghislain Blanquart door minister Popov een geschenk werd overhandigd. Het waren gloriedagen want op 1 september werd kadet Eric Caulier in het Heizelstadion Belgisch kampioen verspringen. In het discuswerpen haalde hij brons. De roodwitte jeugd liet zich trouwens ook in het veld opmerken. Kadet Patrick Deliveyne werd in '75 Belgisch kampioen veldlopen in Waregem.

De heren senioren promoveerden intussen in de interclub op de piste van regionale naar vijfde klasse en Marleen Vanderkimpen werd in Aalst Oost-Vlaams kampioene op de 800 meter. Veteraan Marcel Vandewattyne van zijn kant haalde goud in het veldlopen op de Wereldspelen en de Veteranen Olympiade in Toronto. Met een Belgische titel in het verspringen maakte scholier Dirk Siau het zegebulletin compleet. De rood-witte ASSA miniemen meisjes zorgden voor een stunt in de Cross der Vlaanderen in 1975, door de eerste 3 plaatsen te behalen met als eerste Corine Debaets, als tweede Dominique Lemaitre en als derde Kathleen Libbrecht.


18 oktober 1975 - ontvangst op het stadhuis van Ronse, vlnr staande Stephane Grymonprez - Bovijn Philippe - Eric Tanghe (bestuurslid) - Marcel Boudringhien (voorzitter) - Ghislain Blanquart (Secretaris) - Emmanuel Dendievel,
zittend: Marleen Vanderkimpen - Viviane Debaets - Claudine Hoogstoel - Nadine Sadones - Carine Vandendaele - Danielle Glorieux


11 november 1975 - Grote prijs der Vlaanderen op ASSA - Het podium van de oudste miniemen geboren in 1963: 1e Corine Debaets (243) - 2e Dominique Lemaitre - 3e Kathleen Libbrecht.
Links van het podium Schepen van de sport Germain Derouck en rechts voorzitter Marcel Boudringhien


11 augustus 1974 - inhuldiging van ASSA's rubcord piste. Tijdens het doorknippen van het lint: Voorzitter Marcel Boudringhien en Erevoorzitter Roland Vanschoorisse en Secretaris Ghislain Blanquart samen met de kleine Inge Vereecke met het kussen; vlnr.: staande langs de linker zijkant: Willy Vanmeerhaeghe (voetbal ASSA) - Marius Vanhoute (gewezen atleet) Robert Verscheiden - Liban Glorieux achterste rij - grote atleten: Erwin Vandekerckhove - Robert Lemaitre - Eddy Detollenaere - Eric Caulier - Christian De Wever - Lucien Aelbrecht (tussen voorzitter en ondervoorzitter) - Jean-Pierre Parent - Luc Vanrokeghem - Yves Debuysscher - Claudine Hoogstoel - Christian Hoogstoel en Denis Jouret die het lint vasthoudt.
Jeugdatleten staande op de eerste rij: Dominique Cnockaert - Lisette Baert - Linda Anno - Corine Debaets - Marleen Desmet - Dominique Lemaitre - Rita Wangermez - Jean-Luc Parent - Voorzitter Marcel Boudringhien - Erevoorzitter Roland Vanschoorisse - Secretaris Ghislain Blanquart - Inge Vereecke - Luc Desmet - Bernard Aelvoet - Martine Ysebaert & Johan Boudringhien

Lief en Leed

Dat lief en leed dicht bij mekaar liggen bleek in 1976. Op 27 juni organiseerde ASSA haar jaarlijkse grote meeting in een verzengende hitte. ASSA-atleet Robert Desaever won er het Oost-Vlaams kampioenschap op de 10.000 meter. Twee dagen later overleed erevoorzitter Roland Vanschoorisse op 49-jarige leeftijd; hij had op de meeting nog vrolijk medailles uitgereikt. Maar de wereld draait verder en op 4 juli stonden de ASSA-dames alweer op het podium tijdens de provinciale kampioenschappen. Claudine Hoogstoel, Nadine Hoogstoel en Nadine Sadones zorgden voor de gouden medailles.
Ook goud was er voor junior hinkstapspringer Philippe Bovijn op de Oost-Vlaamse kampioenschappen in Vlierzele.
Op diezelfde meeting in Vlierzele zorgde Eric Caulier voor een nieuw Belgisch record in het hamerslingeren bij de scholieren. Hij gooide het tuig 42,22 m ver en deed dat tien dagen later nog beter in Valenciennes: 46,02 m. Op 29 augustus werd hij op de Heizel Belgisch kampioen. 1977 was het jaar waarin Patrick Deliveyne voor de derde keer Belgisch crosskampioen werd.
In Ronse werd hij winnaar van het Sportreferendum voor zijn prestaties het jaar voordien. Patrick zou de lijn doortrekken in '77. Hij werd kampioen van België op de 3000 m bij de scholieren. Marnic Declercq presteerde hetzelfde op de 800 m bij de kadetten. Patrick bleef bevestigen en mocht na een tweede plaats op het BK veldlopen in Waregem in maart '78 naar het wereldkampioenschap in Glasgow. Hij eindigde er achtentwintigste.
Op 3 april 1978 werd de officiële naam van Athletic ASSA Renaix overigens Athletic ASSA Ronse, ten gevolge van een eis van de V.A.L, de Vlaamse vleugel van de Atletiekliga.
In mei van 1978 won de herenploeg in Boom de interclub in vijfde afdeling. Een grote schare supporters vergezelde het winnende team.


ASSA team interclub - mei 1978 - ASSA kampioen 4e Afdeling, vlnr.: staande : Patrick Deliveyne - Nadine Sadones - Rosa Boudringhien - supporter - verloofde van Eric Caulier - Eric Caulier - Nick Depaemelaere - Marcel Vandorpe - Mevr Marie-Rose Vandenhende - Adelfin Roos met de vlag - Michel Vandenhende - Mevr. Hoogstoel - Didier Basslé - Jerry Dejaegher - Claudine Hoogstoel - Etienne Despiegeleer - André Vanden Eede - Guy Blanquart - Nancy Verstraeten - Philippe Bovijn - Patrick Baeckelandt - Robert Verstraeten - Mevr. Verstraeten - Jean-Paul D'Hondt - Christian Hoogstoel - voorzitter Marcel Boudringhien - supporter - secretaris Ghislain Blanquart - ondervoorzitter Maurice Vuye - Luc De Groote - Mevr. Roos - schoonmoeder van Michel Vandenhende - Gilles Bourgois geknield: Stephane Grymonprez - Yvan Sentrie - Claude Delcourt - Michel Huvelle - Marnic Declercq - Guy Vandermenschbrugge - Claudy Jouret - Jean-Jacques Vanden Eede met Ann Devos - Marie-Jeanne Aelbrecht - Dimitri Glorieux - Liban Glorieux - Aelbrecht - Mevr. Vandekerckhove - Erwin Vandekerckhove - Gino Vandorpe - Robert Biebuyck en Pascal Biebuyck - Inzet: André Vanhoolandt. Niet op de foto: Jean-Luc Clinquart

In dat seizoen drong Ghislain Blanquart er bij de zusjes Hoogstoel op aan over te schakelen naar het snelwandelen. Met succes. Claudine werd meteen Belgisch kampioene bij de senioren met een verbetering van het nationaal record. Isabelle Debruycker volgde haar voorbeeld bij de kadetten.
De nationale kampioenschappen op de Heizel op 16 juli '78 gaven twee ASSA-winnaars: Eric Caulier bij het hamerslingeren en Patrick Deliveyne op de 5000 m.
Dat '78 een goed ASSA-jaar was bewees de uitslag van het Sportreferendum: Patrick Deliveyne won, Claudine Hoogstoel eindigde tweede, Nadine Sadones vijfde.
Intussen bleef secretaris Blanquart maar buitenlandse reizen maken. Einde februari '79 over handigde hij een ASSA-schaal aan de Ierse president ter gelegenheid van de CSIT Crosskampioenschappen.
De eerste ASSA-dame onder de 2'10" op de 800 m was Carine Vandendaele; Jean-Jacques Vanden Eede dook dan weer als eerste ASSA-loper onder de 29'39" op de 10.000 m. Hij liep 29'38" tijdens het BK op de Heizel op 10 augustus '79.
En op 21 oktober '79 brak Adelin Roos eindelijk het toen 35 jaar oude ASSA-record kogelstoten van Louis Balcaen. Adelin geraakte 12m31 ver.
Intussen begroette het bestuur op 28 januari '80 de eerste dame: Nadia Meulenyser, voegde zich bij het team van voorzitter Marcel Boudringhien, secretaris Ghislain Blanquart, ondervoorzitter Maurice Vuye en de leden Luc De Groote, Etienne Despiegeleer en Maurice Vereecke.


10 mei 1981: ASSA vrouwenteam promoveert naar derde - Oostakker., vlnr staande: Jean-Luc Clinquart - Robert Lemaitre - secretaris/trainer Ghislain Blanquart - Gerda Depaepe - Patrick Deliveyne - Vader Depaepe - schatbewaarster Nadia Vereecke-Meulenyser - schoonzuster Depaepe - broer Depaepe - Marie-Josephe Boulaert-Verbeke; middenrif: Nadine Hoogstoel - Claudine Hoogstoel - Marleen Desmet - Mej. Vandenberghe; op de knieën : Carine Vandendaele Dominique Lemaite - Nadine Sadones - Pascale Verstraeten - Isabelle Debruycker - Christa Vanden Berghe & Carine Vanden Berghe

Dat bestuur organiseerde op 11 november de laatste Cross der Vlaanderen in het Vandewielestadion. Marie-Christine Deurbroeck won bij de senioren, Isabelle Debruycker was de beste bij de juniores.
De ASSA-dames namen op het Sportreferendum van januari 1981 de vijf eerste plaatsen in bij de dames: we citeren in volgorde de namen van Claudine Hoogstoel, Nadine Hoogstoel, Isabelle Debruycker, Nadine Sadones en Noura Azouzi.
Geen wonder dat de vrouwenploeg naar derde categorie steeg in de interclub.

Een nieuwe rage had intussen de kop opgestoken: het joggen. Op 28 juni 1981 vond de eerste ASSA-jogging plaats op het wandelpad aan de Blauwe Steen. 104 moedigen kwamen opdagen. Daarenboven werd junior Christian Viville op 26 juni Belgisch kampioen op de 1500 m.
Later dat jaar nam voorzitter Boudringhien ontslag uit het bestuur. Hij werd opgevolgd door Luc De Groote. Hélène Vandendriessche en Laurent Verbeke vervolledigden de bestuursrangen.
Ook wijzigde de locatie van de Cross der Vlaanderen. Daarvoor zocht men de terreinen op aan de Barrière de Fer op de Elzeelsesteenweg. Er was een ruime Ierse delegatie aanwezig.
Het tegenbezoek in januari 1982 verliep moeizamer. Het vliegtuig moest aan de grond blijven door teveel sneeuw in Dublin. Het eerste nachtje in het Holiday Inn in Zaventem kreeg een verlengstuk en pas na twee dagen kon men eindelijk de lucht in. De wedstrijd waar het allemaal om begonnen was, was echter al achter de rug en de volgende werd afgelast. Uiteindelijk liepen de ASSA-meisjes toch nog een veldloop in Armach. Noura Azouzi won bij de miniemen.
Wat accommodatie betreft, kwamen er enkele wijzigingen. Athletic ASSA zag zich door plaatsgebrek genoodzaakt om een eigen lokaal op te trekken. Dat was in de zomer van `82 voltooid. Stichter-voorzitter Valère Aelvoet zou het niet meer meemaken. Hij overleed op 11 maart '82.
De tweede ASSA-jogging kende een recordaantal deelnemers: 213. In augustus zorgde Nadine Sadones voor een primeur. Zij was de eerste ASSA-atlete die deelnam aan een marathon. In Berchem-Antwerpen liep ze een tijd van 2u56'26".
Het waren hoogdagen voor de ASSA-dames die met de zusjes Hoogstoel, Isabelle Debruycker, Fabienne Bockstal, Carine Vandendaele, Noura Azouzi en anderen, verschillende toppers in huis hadden.
Dat atletiek in de lift zat, bleek ook op de ASSA-jogging in juni 1983 met 297 deelnemers en een groot aandeel van de schoolgaande jeugd.
Dat de ASSA-atletes ook buiten de stadsgrenzen werden gewaardeerd, bewees de titel van "Atlete van het Jaar 1983 in Oost-Vlaanderen" die werd toebedacht aan Claudine Hoogstoel. Niet te verbazen dat op het Sportreferendum de zes eerste plaatsen naar zes ASSA-dames gingen.
Wel kreeg de club een nieuwe voorzitter in de persoon van Roland Duyssens. Hij volgde Luc De Groote op, die wel bestuurslid bleef.
Intussen behaalde Isabelle Debruycker successen op militaire kampioenschappen, met name op de wereldkampioenschappen in Tunis waar ze derde werd.
Op de Memorial Van Damme op de Heizel op 24 augustus '84 werd ze 7e op de 1500 m in 4'09", de toen vierde beste Belgische tijd ooit. Dat jaar werd ze "Atlete van Oost-Vlaanderen" en won ze de Lotto-trofee, samen met Claudine Hoogstoel. In november '84 kregen alle ASSA-atleten een windjack van NASHUA.


November 1984: ASSA veteranenteam met nieuwe windjacquet van Nashua., vlnr staande ondervoorzitter Maurice Vuye - Lena Deprez - Liliane Debuysscher - Josiane Vanderbruggen; secretaris Ghislain Blanquart - schatbewaarster Nadia Meulenyser - Ghislain Eeckhout - bestuurslid Etienne Despiegeleer - Gerard Wallemacq - André Vanstrijdonckt - Adriën Boulaert - Marc Langie - Stefaan Demeyer; voorzitter Roland Duyssens & Willy Van Opbroeck; gehurkt: Marcel Van Damme Jacques Vandercoilden - Nelly Van Dorpe - Maria Verstraeten & Monique Vanden Eede

VZW

In 1984 besliste de VAL dat alle clubs op 11 maart 1985 een v.z.w. dienden te worden. Er werden statuten opgemaakt en die werden door de leden aanvaard. Er diende een nieuw bestuur verkozen, maar niemand stelde zich kandidaat. De leden duidden dan maar elk in het geheim een bestuur aan met volgend resultaat: voorzitter Ghislain Blanquart, secretaris Hélène Vandendriessche, penningmeester Nadia Meulenyser, ondervoorzitter Maurice Vuye en de leden Luc De Groote, Etienne Despiegeleer, Jean-Jacques Vanden Eede, Paul Vandenhoeke, Marcel Vandewattyne, Laurent Verbeke, Maurice Vereecke, Claudine Hoogstoel, Monique Van Den Eede en André Van Den Eede.
De nieuwe ploeg stelde zich tot doel om de Cross der Vlaanderen voor mannen in ere te herstellen. Maar het bleven de dames die de ASSA-vlag hoog hielden. Nadine Hoogstoel trad uit de schaduw van haar zus en werd Belgisch kampioene snelwandelen, Mieke Martijn werd Oost-Vlaams kampioene op de 400 meter en haalde brons op het BK wat haar meteen een selectie opleverde voor de interlandcompetities voor junioren.
Tenslotte werd Christa Vandenberghe Oost-Vlaams kampioene zevenkamp. Bij de heren redden Edwin Deriemaecker en Marnic Declercq de eer.
In 1985 werd Athletic ASSA op het Sportreferendum uitgeroepen tot Sportclub van het jaar terwijl Isabelle Debruycker en Jean-Jacques Vanden Eede Sportvrouw en Sportman van het jaar werden. Een succes over de hele lijn dus.
Bij de pupillen meldde zich ook een naam: Cindy Florent haalde de ene zege na de andere binnen. Bij de snelwandelaars kwam junior Pascal Biebuyck meer en meer op het voorplan.
Athletic ASSA, dat in september 1986 gewezen voorzitter Marcel Boudringhien verloor, kreeg in januari '87 een peter en een meter: Albert Vandenhole en Marie-Paule Gremonprez.
De ASSA-jogging kreeg intussen twee afstanden op de affiche: 7 km en 14 km. En peter Albert Vandenhole schonk ASSA een gulden boek. Daarin staat met grote letters 11 november 1987 geschreven: op die dag vond opnieuw een Cross der Vlaanderen plaats voor mannen van alle categorieën. Marnic Declercq won bij de mannen senioren, Isabelle Debruycker won voor het eerst bij de dames. Intussen bleef een ander ASSA-talent bevestigen: Cindy Florent werd op 6 februari 1987 provinciaal kampioen veldlopen bij de miniemen dames, ASSA won de interclub.
Meegenomen het jaar daarop was het mooie gebaar van supportersclub De Leeuwkens van voetbalploeg ASSA. De supportersclub werd opgeheven door de fusie tussen Club en ASSA Ronse en een deel van de kas van de Leeuwkens, 50.000 fr, ging naar Athletic ASSA. "Beau geste", inderdaad. Er was trouwens nog meer positief nieuws op financieel vlak, want Maes Sport uit Edingen werd de nieuwe sponsor. Cindy Florent bedankte met de Belgische veldlooptitel bij de miniemen. In mei van dat jaar domineerde ASSA de Oost-Vlaamse kampioenschappen snelwandelen. Er waren titels voor Sandra Van Overmeeren, Catherine Aelbrecht, Murielle Saint-Ghislain, Laurent Carbonnier, Pascal Biebuyck en Adrien Boulaert.
In 1988 verscheen het ledenblad van ASSA overigens een jaar lang in kleur ter gelegenheid van liet zilveren jubileum van het blad. Athletic ASSA kon prat gaan op een trouwe schare aanhangers en atleten. Getuige daarvan de provinciale kampioenschappen in Lokeren op 12 juni '88, waar de ASSA-vaders en -moeders bij de veteranen medailles bij de vleet haalden. Geen zorg voor de toekomst, want de jeugd deed het even goed. We noteren onder meer de namen van Cindy Florent, Sylvie De Turck, Geneviève Van Wambeke, Dimitri Glorieux, Wim Verbeurgt, Veerle Willems en Nathalie Hoogstoel. Cindy Florent werd later dat jaar Belgisch kampioene op de 800 m bij de pupillen, terwijl Samantha Roos een mooie vierde plaats haalde op de Memorial Van Damme waar ze de 1000 m bij de scholieren liep.
Uitzonderlijk dat jaar was de aanwezigheid van de nationale damesploeg van de Sovjet-Unie op de Cross der Vlaanderen. Ze behaalden de eerste drie plaatsen met Marina Yatchmenova, Natalia Boborova en Ludmila Matveeva, finaliste op de Olympische 10.000 m in Seoul.
Cindy Florent werd winnares bij de tweedejaars miniemen, maar het gewezen ASSA-meisje liep nu in Ajax-uitrusting na wat meningsverschillen over het programma.
Ellen Decroix compenseerde dat door te winnen bij de eerstejaars miniemen.
Samantha Roos, scholier, werd opgenomen bij de nationale jeugdelite.
Op het vlak van de infrastructuur werden in '88 de kleedkamers hersteld. "Zowel voor de mannen als voor de vrouwen," vindt men in een verslag.
1989 startte met een aantal vieringen, onder meer die van Marcel Vandewattyne (40 jaar inzet bij ASSA) en Willy Van Opbroecke en Jean-Jacques Vanden Eede voor hun deelname aan meer dan 500 wedstrijden.
Halverwege dit jaar kwam er zeer goed nieuws: de ASSA-dames lopen voortaan ook in badpakken Het modieuze aspect verging in het niets bij de brief die Ghislain Blanquart kreeg vanuit Litouwen. Het was een oproep tot steun voor de strijd die de Sovjet-Republiek tegen het communistische moederland voerde.
Bij wijze van antwoord werd de damesploeg uitgenodigd naar de Cross der Vlaanderen. Onder de vijfkoppige delegatie een zekere Stefanija Statkuviene. Zij eindigde derde, na haar land genote Regina Chitiatkova en Katia Merlin.
In 1990 werd voor het eerst sinds lang weer een ASSA-atleet afgevaardigd op een wereldkampioenschap veldlopen. Marnic Declercq dankte dat aan zijn plaats binnen de eerste negen in het Belgisch kampioenschap.
Dat succes stond in schril contrast met de maatregelen die het ASSA-bestuur nam na de interclub in Diest op 20 mei 1990. Het groot aantal niet gestaafde afwezigheden werd zwaar gehekeld. De afwezigen werden geschrapt uit het eindklassement van de zomercup.
Op de ASSA-jogging in juni werd voor de kleinsten de 3 KM bijgevoegd. Een maand later trok een ruime ASSA-afvaardiging opnieuw naar Moskou waar met de tolkenschool Polenov Kieuskij Moscou aan zwemmen en atletiek werd gedaan. ASSA won de wedstrijd. Ghislain Blanquart hield er de eremedaille van de nationale Sovjet-sporttrainers aan over. Op het einde van het jaar kreeg Ghislain Blanquart in Merksem een ereteken voor zijn 30-jarige trainerscarrière. Er wachtten hem echter drukke eindejaarsdagen: vanuit Moskou kwam een delegatie jongeren op bezoek. De jongeren beleefden, middenin de Bommelsfeesten, hoogdagen in een uitgelaten stad. In het Sint-Antoniuscollege en de Dr. O. Decrolyschool gingen ze kennismaken met het Vlaamse onderwijssysteem.
Terwijl de eigen atleten de ASSA-standaard hoog hielden in de provinciale competities en interclubs, bood zich de eerste politieke vluchteling aan. Op 19 maart 1991 daagde de Nigeriaan Emmanuel Nkanu op, een 400 m en 800 m loper.
Op 26 juni werden op het provinciehuis de ASSA-atleten ontvangen die een nationale of provinciale titel droegen. Het waren: Catherine Aelbrecht, Nadia Meulenyser, Christophe Masure, Sandra Van Overmeeren, Geraldine Carbonnier, Adelin Roos, Ghislain Blanquart, Herman Siau en Jerome Wimme. Het was de voorbode van heuglijk nieuws vanuit het koninklijk paleis: op 9 september `91 liet het Hof weten dat Athletic ASSA, 50 jaar jong, zich voortaan koninklijk mocht noemen. Het ene heeft wellicht niets met het andere te maken, maar een maand later sloot de Litouwse Stefanija Statkuviene zich aan bij Athletic ASSA.
Zij werd de nieuwe ASSA-parel en bevestigde dat door meteen de Cross der Vlaanderen te winnen, Geen wonder dat er op 30 november 1991 een groot Athletic ASSA-banket plaatsvond in Salons Remington: de club bestond 50 jaar, was koninklijk en had naast vele kampioenen van eigen bodem ook een internationale topatlete binnengehaald.

Nieuwe lichting

Op 8 februari 1992 dankte Stefa, zoals de Litouwse wordt genoemd, ASSA voor het vertrouwen door een eerste provinciale crosstitel te winnen. Marnic Declercq deed hetzelfde bij de heren en de scholierenploeg maakte het succes compleet met een gouden medaille. Maar de februarimaand was toch somber: ondervoorzitter Maurice Vuye overleed immers op 69-jarige leeftijd. Enkele dagen later werd er ingebroken in de ASSA-lokalen. Onder meer dure Adidas-schoenen werden gestolen. Voorzitter Ghislain Blanquart ontmaskerde zelf de dieven en leidde de rijkswacht naar hun schuilplaats.
Terwijl Stefa Statkuviene in Litouwen enkele zeges behaalde, ging een ASSA-delegatie voor de CSIT-spelen naar het Italiaanse Orvieto. Belgische titels waren er voor Sandra Van Overmeeren (snelwandelen kadetten) en Heidi De Ridder (scholieren 800 meter). Van AC Geraardsbergen kwam Dirk Dejonge zich aansluiten bij ASSA.
In januari 1993 duiken voor het eerst de namen op van wat een sterke lichting ASSA-atletes wordt Evy Vancoppenolle en Audrey Baguet eindigden respectievelijk tweede en derde op het Oost-Vlaamse crosskampioenschap voor eerstejaars benjamins.
Marcel Vandewattyne was inmiddels ondervoorzitter geworden in opvolging van de betreurde Maurice Vuye. In Lommel werd Dirk Dejonghe tweede op het Belgische kampioenschap 10.000 meter. Een goede transfer heet dat.


16 mei 1993 - Turnhout - interclub 3e afdeling - ASSA Vrouwen Team, vlnr. staande: voorzitter Ghislain Blanquart - Donald Martijn - Mieke Martijn aan de vlag - Stefanija Statkuviené - Samantha Roos - Martine Langie - Kathy Van Overmeeren met de vlag - Patsy Geenens - schatbewaarster Nadia Meulenijser - Patrick Deliveyne.; zittend: Nadine Sadones - Fabienne Aelbrecht - Dorothé Boulaert - Ruf Arts.; onderaan: Zoontje van Mieke Martijn - Aaron Deliveyne - Heidi Deridder met tweede zoontje van Mieke Martijn

Dat kon zeker gezegd worden van Statkuviene. Zij zorgde mee voor de promotie naar tweede afdeling in de interclubcompetitie. Op 19 september deed het ASSA-team nog beter. In Gaurain-Ramecroix behaalden Samantha Roos, Kathy en Sandra Van Overmeeren en Stefanija Statkuviene goud op het nationale kampioenschap 4x800 meter.
De 50e Cross der Vlaanderen gaf bij de senioren zeges voor de Litouwse en voor Bart Meganck. De Ethiopische juniorenkampioen Fekadu Yefru, een politiek vluchteling, was zich komen melden bij ASSA dat hem inschreef op de ledenlijst, samen met nog een tiental andere atleten uit verschillende Afrikaanse landen.


september 1993 - ASSA damesteam Belgische kampioenen 4 x 800m., vlnr. Donald Martijn (voorzitter van het feestbestuur) - schatbewaarster Nadia Meulenyser - Patrick Deliveyne - Nadine Sadones (reserve) & de 4 kampioenen - Stefanija Statkuviené - Sandra Van Overmeeren - Kathy Van Overmeeren - Samantha Roos - voorzitter Ghislain Blanquart - secretaresse Hélène Blanquart-Vandendriessche - bestuurslid Etienne Despiegeleer en ondervoorzitter Marcel Vandewattyne


29 mei 1994 - ASSA Veteranen Team "interclub" kampioenenploeg, vlnr. staande: voorzitter Ghislain Blanquart - Herman Siau - Michel Vandenhende - André Vanhoolandt - Adelin Roos - Paul Gruloos - Christian Hoogstoel - schatbewaarster Nadia Meulenyser - Marcel Vanhessche
geknield: Rolf Dostel - Jéróme Wimme - Lievin Ketelair - Fernand Van Hoecke & Christian Vergote


8 mei 1994 - Lebbeke - Neringa
Jakstiene - een tweede Litouwse atlete bij ASSA een specialiste op de
horden, ver-, hoogspringen, hinkstap, spurt & meerkampen


25 september 1994 - Athletic ASSA huldigt haar Oost-Vlaamse provinciale kampioenen vrouwen 4x800m

Ook vanuit Litouwen kwam er versterking in de figuur van Nering Jakstiené, die op 8 mei '94 haar entree maakte tijdens een meeting in Lebbeke, waar ze de 100 m horden en het verspringen won. De herenploeg veteranen liet zich in die maand eveneens opmerken. In Mol werd het team winnaar van de interclub en realiseerde zo de promotie naar derde afdeling. De ploeg bestond uit Michel Vandenhende, Rolf Dosfel, Christian Hoogstoel, Herman Siau, André Vanhoolandt, Fernand Vanhoecke, Lievin Ketelair, Paul Gruloos, Jerome Wimme en Marcel Vanhessche.
Belangrijk was dat in de zomer van '94 een nieuwe hoogspringstand werd gerealiseerd en de elektriciteitsinstallatie werd vernieuwd.
De vrouwenploeg van ASSA werd op 25 september '94 ook nog Oost-Vlaams kampioen op de 4x800 m met Sandra Van Overmeeren, Nadine Sadones, Sabine Parent en Stefanija Statkuviene. Toch was niet iedereen tevreden. Men noteerde in september '94 een reeks namen van ASSA-mensen die naar andere clubs overstapten. In het maandblad werd gereageerd met een stukje getiteld "Ode aan de ontrouw", getekend Paul Vandenhoeke.

Statkuviene liet het niet aan haar hart komen. Zij liep in september 17.712 meter in één uur op de piste van Oudenaarde en vestigde daarmee een Belgisch record.
Een maand later won ze de marathon van Reims.
In maart 1995 realiseerde zij een mooi staaltje van tijdsmanagement. Ze vertrok op 2 maart met de nachttrein naar Milaan om er deel te nemen aan de Cinque Mulini, een world challenge cross waar ze zevende eindigde. Onmiddellijk na de aankomst sprong ze in een trein richting Lille vanwaar ze naar Waregem werd gebracht, net op tijd voor het Belgische crosskampioenschap waarin ze tweede eindigde...


10 juni 1995 - "interclub veteranen vrouwen" - ASSA veteranen team, vlnr staande:
Chantal Lamarque - Cécile Bauden - Jacqueline Bousar - Nadine Hoogstoel -
Claudine Hoogstoel - schatbewaarster Nadia Meulenijser, zittend: Martine
Langie - Thérèse Assel


7 mei 1995 - "interclub" ASSA vrouwen team , vlnr staande: Ruf Arts - Francine Vanheddegem Qury) - Sandra Van Overmeeren - Nathalie Hoogstoel - Claudine Hoogstoel - Cécile Bauden - Nadine Hoogstoel - voorzitter-coach Ghislain Blanquart;
zittend : Kathy Van Overmeeren - Stefanija Statkuviené - Martine Langie - Karin Sedeyn

De mannenploeg senioren verging het minder goed. ASSA zakte op 14 mei naar de vierde afdeling. Dan presteerde Marie-Paule Sculier beter. Zij werd in Morlanwelz Belgisch kampioene CaniCross, een loopwedstrijd van een vijftal kilometer met baasje en hond. De naam van de hond moeten we u schuldig blijven.

Marcel Vandewattyne, tot dan trainer bij ASSA, zette halverwege 1995 zijn activiteiten als trainer stop. Stefanija Statkuviene en Kathy Van Overmeeren kwamen hem vervangen.
De ASSA-palmaressen vermeldden in deze tijden vooral de naam van Stefanija Statkuviene die internationale successen boekte. Men begrijpe de consternatie in ASSA-middens toen het Sportreferendum op 25 februari 1996 voor de concurrentie koos als Sportvrouw van '95. De peter van ASSA, Albert Vandenhole, beleefde het niet meer. Hij overleed op 21 november 1995. Bij wijze van sportieve wraak, won Statkuviene een week na het Sportreferendum het Belgische crosskampioenschap in Monseau-sur-Sambre.
Bij de mannen waren het vooral de veteranen die voor medailles zorgden. In mei 1996 werd Michel Vandenhende Oost-Vlaams kampioen op de 100 meter, Herman Siau won het speer- en het discuswerpen en Ghislain Blanquart het ver- en het hoogspringen.
Na Marcel Vandewattyne en Eddy Vanbutsele, trad nog eens een ASSA-atleet aan op de Olympische Spelen in Atlanta in 1996. Stefanija Statkuviené verdedigde er de Litouwse kleuren en eindigde 40e op de marathon.


19 september 1996 - halve marathon Zwijnaarde - Eine , vlnr: Hendrikas Statkus - Thomas Vanvossel - Nico Gruloos - Danny Van Lancker - Stefanija Statkuviené - Steven Deram - Johnny Van Laer - voorzitter Ghislain Blanquart


19 maart 1997 - ASSA huldigt de meisjes miniemen Belgische veldloop kampioenen 1997, vlnr voorzitter-coach Ghislain Blanquart - Sudani Van Schoorisse - Audrey Baguet - Evy Van Coppenolle


10 mei 1998 - Aalst "interclub" ASSA vrouwenteam, vlnr staande: Aïcha Deberdt - Ann Lepez - Fabienne Bockstal - Martine Dejonghe - schatbewaarster Nadia Meulenyser ; zittend: Francine Vanheddegem (jury) - Sandra Van Overmeeren - Stefanija Statkuviené - Kathy Van Overmeeren - Martine Langie


9 mei 1999 - Vilvoorde - "interclub" - ASSA vrouwenteam, vlnr voorzitter-coach Ghislain Blanquart - Carla Deroeck - Stefanija Statkuviené - Martine Dejonghe - Dominique Vansteenkiste - Martine Langie - Ann Lepez - Fabienne Bockstal - Aïcha Deberdt; schatbewaarster Nadia Meulenyser

Een nieuw talent werd in december ontdekt: Rosemintje Dosfel werd in Gent Oost-Vlaams kampioene indoor op de 800 meter bij de kadetten. En in maart '97 werd Audrey Baguet Belgisch kampioene cross bij de miniemen. ASSA won het ploegenklassement dankzij Audrey, Evy Vancoppenolle en Sudani Van Schoorisse.
Titels in Oost-Vlaamse en Belgische veteranenkampioenschappen waren er nog voor Adelin Roos en Philippe Bovijn, maar verontrustend was de totale afwezigheid van medailles op de provinciale jeugdkampioenschappen in Beveren op 29 juni 1997.
Op 1 januari '98 kreeg Athletic ASSA de gewezen voetbalkantine toegewezen. Er werd meteen werk gemaakt van herstellingen aan het dak.
Na het débácle met Statkuviené, geschiedde rechtvaardigheid op het Sportreferendum in januari '98, toen Audrey Baguet werd uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. André Spileers werd erelaureaat.

De ASSA-meisjes bleven sterk presteren. Als Audrey het liet afweten, nam Evy Vancoppenolle over. Zij werd Oost-Vlaams veldloopkampioene bij de tweedejaars miniemen.
In de nieuwe kantine werd een origineel initiatief genomen: een indoormeeting over 20, 25 en 30 meter...
1998 was een slecht jaar voor de veteranen van ASSA. Philippe Bovijn werd nog wel nationaal kampioen hinkstapspringen, maar de ploeg degradeerde in Hechtel naar een lagere categorie. Dan verging het Carla De Roeck beter. Zij werd provinciaal kampioene vijfkamp bij de veteranen. Het had een tijdje geduurd , maar ook voor Statkuviene volgde de Belgische erkenning. De ASSA-atlete werd geselecteerd in de Belgische crossploeg voor het Europees kampioenschap in Ferrara waar ze op 13 december '98 als 35e eindigde.
'98 was een goed jaar voor de jonge Audrey Baguet. Op het Sportreferendum van 22 januari '99 werd ze voor de tweede opeenvolgende maal verkozen tot Sportvrouw van het Jaar '98. Maar er waren nog verkiezingen in het begin van dat jaar. De allereerste Miss Athletic ASSA werd Romina Piens, vóór de eredames Fabienne Bockstal en Evy Vancoppenolle. In de eindstand van de Crosscup eindigde Stefanija Statkuviené derde.

Andermaal werd Stefanija Statkuviene, na een derde plaats in het Belgische crosskampioenschap, geselecteerd voor het WK. In Belfast eindigde ze 68e.
Later dat jaar, tijdens de Europacup voor landenploegen in Lahti, werd ze vijfde op de 3000 meter. De vrouwen van ASSA zien in Stefa duidelijk een lichtend voorbeeld. De veteranenploeg dwong de promotie naar tweede afdeling af in de interclub. Behalve Stefa zorgden volgende atletes daarvoor: Martine Dejonghe, Carine Geiregat, Martine Langie, Dominique Vansteenkiste, Carla De Roeck en Els Balcaen.

Zelf werd Stefa in juni ook nog Vlaams kampioene op de 5000 m.
Op 4 september zorgden de ASSA-dames voor een unicum. Die dag behaalden ze enkel overwinningen: Fabienne Bockstal in een wegwedstrijd in Bon-Secours, Nadine Van Deynse in een wegwedstrijd in Zwalm, Stefa Statkuviené in een wegwedstrijd in Poppel, Nadia Meulenyser op de piste in de 800 m en de 1500 m en Carla De Roeck op dezelfde piste in de 100 m horden.


Stefanija Statkuviené - olympische athlete van ASSA Ronse.


15 juni 1999 - ASSA huldigt haar veteranen vrouwenteam dat promoveert naar de 2e afdeling interclub veteranen,
vlnr: voorzitter-coach Ghislain Blanquart - Dominique Vansteenkiste - Els Balcaen - Martine Dejonghe - Martine Langie - Bestuurslid Etienne Despiegeleer - Stefanija Statkuviené - Carine Geiregat - Carla Deroeck; secretaresse Hélène Blanquart-Vandendriessche Schepen van sport Agnès Van Crombrugge en schatbewaarster Nadia Meulenyser


18 juni 2000 - interclub veteranen 2e afdeling, vlnr staande: voorzitter-coach Ghislain Blanquart -
schatbewaarster Nadia Meulenyser - Martin Dejonghe - Carla Deroeck - Ann Leper zittend: Stefanija Statkuviené
- Marlène Vandenbroeck - dochtertje Marlène Vandenbroeck en dochterje van Dominique Vansteenkiste

Rosemintje Dosfel trok de lijn vrolijk verder: zij werd Belgisch kampioene bij de scholieren op de 400 m vlak.
Statkuviené bleef intussen ook winnen: de zevende zege in de Cross der Vlaanderen, een record, en een vierde deelname aan het Europese crosskampioenschap, dit keer in het Sloveense Velenje. Audrey Baguet werd ook in 1999 sportvrouw van het jaar in Ronse. De Sportvrouw van de Eeuw was ook een ASSA-atlete: Claudine Hoogstoel. Bij de heren eindigde Eddy Vanbutsele op de zevende stek als eerste ASSA-atleet. Marcel Vandewattyne wenste niet deel te nemen aan het referendum.
Er was inmiddels op 13 februari 2000 ook een wereldkampioene opgestaan in ASSA-middens: Stefa won de titel in Fleurus tijdens de CSIT-spelen, voor haar ASSA-teamgenote Marlène Vandenbroeck.
Veterane Martine Dejonghe hield het iets bescheidener: zij werd de tweede Miss Athletic ASSA, voor de jongedames Evy Vancoppenolle en Audrey Baguet.
Bij ASSA zelf werd Marcel Vandewattyne uitgeroepen tot atleet van de eeuw, voor Eddy Vanbutsele en Denis Jouret. Bij de dames haalde Stefanija Statkuviene het voor Isabelle Debruycker en Claudine Hoogstoel. Een ASSA-vrouwenteam nam op 24 april 2000 voor het eerst deel aan een aflossingsmarathon in St.-Gillis-Waas.

Op 27 juli 2000 kreeg Stefanija Statkuviene definitief de Belgische nationaliteit en gaat nu terug door onder haar meisjesnaam Stefanija Vilniuté, met deze atlete gaan de ASSA veteranen dames graag een mooie toekomst tegemoet.